Petra Kostruhová

O mně

Jen v nás samých jsou uloženy hvězdy našeho štěstí.

 

Narodila jsem se v Opavě a můj život je s tímto městem nerozlučně spjat. Dospěla jsem zde a také zde dospěl můj syn. Na předměstí Opavy u řeky Moravice spokojeně žijeme s rodinou a naším psem dosud.

Po maturitě na gymnáziu v Opavě jsem vystudovala na Pedagogické fakultě Ostrava český jazyk a dějepis a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity německý jazyk. Práce s mládeží i dospělými lidmi mě vždy přitahovala. Těšila mě a těší stále. Bohaté pedagogické zkušenosti jsem získala působením na středních školách a také na Slezské univerzitě v Opavě, kde již řadu let externě vyučuji odborný německý jazyk. Novou výzvou a zkušeností mimo oblast školství bylo mé působení ve vedení hotelu a volnočasového areálu Davidův mlýn.

Zájem o různé seberozvojové činnosti mě provází celý život. K mým hlavním aktivitám, které vyplňovaly a vyplňují můj volný čas, patří praxe jógy. Absolvovala jsem řadu kurzů a workshopů, čtu odbornou literaturu, praktikuji již více než 30. Vlastně náhoda mě po mnoha letech přivedla k lektorování kurzů jógy pro dospělé.

Vždycky jsem ráda četla. Literatura se později stala mým studijním oborem. S poezií jsem začala koketovat již během gymnaziálních studií. Má poezie je převážně lyrická, reflexivní, ženská. Mísí se v ní smutek s nadějí a láskou, myslím, že je v nich mnohé naznačeno. Mé verše nejsou dokonalé, ale pokud někoho osloví, potěší či utěší, bude má „básnická“ mise vrchovatě naplněna.

Láska k přírodě, zahradničení a květinám se přetavila do záliby ve floristice a bylinkářství. Absolvovala jsem několik floristických kurzů a také kurzů v Bylinkové akademii ve Valticích. Práce s přírodním materiálem, s květinami, kdy dávám prostor své kreativitě a místo hlavy zaměstnávám ruce, je odpočinkem a radostí zároveň.

Zájem o historii a touha poznat své předky mě přivedl ke studiu genealogie. Hledání kořenů předků, odhalování rodinných tajemství a zapomenutých událostí je napínavá detektivka. Po absolvování kurzu Hledáme své předky na univerzitě třetího věku své znalosti a dovednosti v této oblasti rozvíjím dále.

Můj život je velmi pestrý. Jsem vděčná za vše, co přináší i odnáší, nabízí, dává i bere. „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“