Petra Kostruhová

Lekce jógy

Jóga je jako cesta za hvězdou, jejíž tajemné světlo nás přitahuje.
Možná k ní nikdy nedojdeme, tušíme ale, že jdeme správným směrem.

 

Zájem o různé seberozvojové činnosti mě provází celý život. K mým hlavním aktivitám, které vyplňovaly a vyplňují můj volný čas, patří praxe jógy. Cesta osmistupňové jógy je dlouhá, nekonečná, cíle dosáhnou jen někteří vyvolení. Z počátku stála ve středu mého zájmu hlavně ásanová praxe, ale jak už to tak přirozeně bývá, ti, kteří józe propadnou, chtějí stoupat po jednotlivých stupíncích výš a výš, proto se v současné době zaměřuji ve svých lekcích hlavně na dechové a relaxační techniky a na meditaci.

Začala jsem navštěvovat kurzy, workshopy a přednášky. Četba odborné literatury o filozofii jógy patří takřka k mým dennodenním činnostem.

Zde výběr některých absolvovaných kurzů a školení:

  • Meditační a dechové techniky, Opava, 2019
  • Hormonální jógová terapie, Opava, 2020
  • Relaxace, yoga nidra a regresní terapie, Ostrava 2020
  • Mindfulness, Jedlová, 2021

Jógu praktikuji již více než 30 let. Vlastně náhoda mě po letech přivedla k lektorování kurzů jógy pro dospělé. Těší mě zvyšující se zájem lidí o zlepšení nebo udržení zdraví, snaha o duchovní rozvoj a zdravý životní styl. Povzbuzena jejich „nasloucháním“ jsem začala s vedením lekcí. V současné době je lektoruji tyto:

Hatha flow jóga

Spojení dechu, pohybu a relaxace v klidnějším rytmu, v delších výdržích, abychom s maximální pozorností vnímat vše, co se děje uvnitř. Přes dechová cvičení vstoupíme do jógových pozic, které naše svaly posílí a přispějí ke zlepšení pružnosti a flexibility. V závěru necháme tělo relaxovat, této části bude věnován dostatečný prostor. Po skončení lekce se budete cítit osvěženi novou energií.

Lekce je vhodná pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilejší. Nabízím možnosti, aby si každý v lekci našel svou úroveň s ohledem na současný stav svého fyzického i emocionálního těla.

Místo a čas konání:

Obecní úřad, Staré Těchanovice 48, 740 01
Každé úterý 18:00 – 19:15
rezervace →

Základy jógy

Tato lekce je určena začátečníkům, kteří mají zájem o vědomý pohyb. Po úvodním zklidnění a naladění se na své tělo přejdeme k dynamičtější fázi, kde se budou střídat silovější pozice s pozicemi odpočinkovými. Závěrečná relaxace přispěje k uvolnění těla i mysli. Lekce je vedena v pomalém tempu. Krůček po krůčku budeme procházet hlouběji k poznávání sebe sama s plnou pozorností na svůj dech.

Lekce je vhodná pro ty, které trápí bolesti zad, ztuhlost těla a hledají zklidnění v neklidné době.

Místo a čas konání bude brzy upřesněno.

Jemná jóga pro tělo, dech a mysl

Tyto lekce jsou ve znamení propojení těla, dechu a mysli. Ponesou se v pomalém rytmu, v jednotlivých pozicích setrváme déle, abychom vytvořili dostatečný prostor pro jejich správné zaujetí, vnímání a prodýchání. Pozice nebudou náročné, zvládne je zaujmout každý, a to v takové „dokonalosti“, jaké mu tělo dovolí, s respektem k jeho predispozicím a momentální situaci. Skrze ásany a dech budeme tělo i mysl prozkoumávat a poznávat.

Neoddělitelně budou lekce rozvíjet vnímavost a důvěru praktikujících v sebe samé, přispívat různými dechovými a relaxačními technikami ke zklidnění mysli, k ukotvení v uspěchaném a stále se měnícím světě. Nabídnou možnost zastavit se, zpomalit, sebepoznávat a nacházet tak blízký a laskavý vztah k sobě i světu kolem nás. Principy jógy se pak mohou stát pevnou oporou v životě, ve všech každodenních činnostech.

Místo a čas konání:

Olymp Inn, 17. listopadu 2, 746 01 Opava
Každou středu 18:45 – 19:55
rezervace → (nebo telefonicky na +420 576 040)

Rezervace termínu

Jemná jóga pro tělo, dech a mysl - Opava

Olymp Inn, 17. listopadu 2, 746 01 Opava
Každou středu 18:30 – 19:25
rezervace → (nebo telefonicky na +420 576 040)

Aktuální informace